Cirák Község Önkormányzata
9364 Cirák, Fő u. 6.
Tel.:+36 96 / 256 - 108
Fax:+36 96 / 256 - 108
E-mail:
AKTUALITÁSOK
EBÖSSZEÍRÁS-2023.!!!!! 2023.05.04
Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint az ebrendészeti és állatvédelmi feladatinak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

A 2023. évi ebösszeírás céljából kérem Cirák település közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosait/tartóit, hogy az összeíráshoz szíveskedjenek adatot szolgáltatni és a www.cirak.hu honlapról is 2023. 05. 15. napjától letölthető ”EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP 2023” nyomtatványt kitölteni és legkésőbb 2023. augusztus 31. napjáig az önkormányzathoz eljuttatni!

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. Az állatvédelmi bírság alapösszege: 75.000.-Ft.
Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a hivatal munkatársai ellenőrzik.
Felhívom továbbá az ebtartók figyelmét, hogy az ebösszeírásban a korábbi években bejelentett ebeket ismét be kell jelenteni!
Felhívom minden ebtartó figyelmét, hogy a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható, ezért kérem, hogy amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvossal megjelöltetni!

Együttműködésüket köszönöm!

Cirák, 2023.05.02
Csillagné dr. Fábián Éva
aljegyző
Visszalépés az előző oldalra
JEGYZŐKÖNYVEK
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK
LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK
AKTUALITÁSOK
2024.06.10
POLGÁRMESTER VÁLASZTÁS-EREDMÉNY JKV
PM EREDMÉNY
2024.06.10
EGYÉNI LISTÁS (KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS)-EREDMÉNY
EGYÉNI LISTÁS (KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS)-EREDMÉNY
2024.04.04
KÖZLEMÉNY -Jelöltajánláshoz szükséges ajánlások számáról
KÖZLEMÉNY -Jelöltajánláshoz szükséges ajánlások számárólAKTUALITÁSOKBEMUTATKOZÁSÖNKORMÁNYZAT, INTÉZMÉNYEKKÉPGALÉRIAELÉRHETŐSÉGEK